Zinkorot 25 mg - insulinooporność i stan przedcukrzycowy

Czas ma znaczenie

Stan przedcukrzycowy jest jednym
z najsilniejszych czynników ryzyka wystąpienia cukrzycy1, 2

zinkorot lek na odporność
cukrzyca typu 2 stan przedcukrzycowy cukrzyca typu 2 czas ma znaczenie czynniki ryzyka cukrzyca stan przedcukrzycowy
zinkorot tabletki przeciw cukrzycy prawidłowy poziom glukozy
transport i magazynowanie insuliny w organizmie

bierze udział w transporcie i magazynowaniu insuliny 3,4

lek przeciwwirusowy

wspiera prawidłowy poziom glukozy we krwi5,6,7

obniżenie masy ciała

wpływa na obniżenie masy ciała5,6,7

około 3 mln Polaków ma
cukrzycę, z czego ok. 1 mln
jeszcze o tym nie wie.

1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia w Polsce ma stwierdzoną cukrzycę

ONZ uznała cukrzycę za jedną z czterech chorób, które zabijają ludzkość.

Co druga osoba umiera z powodu cukrzycy wcześniej niż w 60. roku życia.

co 7 SEKUND na świecie umiera 1 osoba z powodu cukrzycy

Zinkorot w cukrzycy3,4,7

 • cynk ma duże znaczenie w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi
 • bardzo ważną rolą cynku jest pobudzanie wydzielania insuliny oraz zwiększanie wrażliwości na insulinę
 • za wydzielanie insuliny odpowiedzialne są komórki beta (β) znajdujące się w trzustce, w których cynk jest zmagazynowany. Po spożytym posiłku wzrasta poziom glukozy we krwi, co powoduje pobudzenie komórek β
  i wydzielanie insuliny

Insulinooporność9

Insulinooporność jest to stan upośledzonej odpowiedzi tkanek organizmu, a szczególnie wątroby, mięśni i tkanki tłuszczowej, na działanie insuliny. Charakteryzuje się on prawidłowym lub podwyższonym stężeniem insuliny we krwi.

  • łatwe przybieranie na wadze (w szczególności tycie w okolicy talii)
  • trudności ze schudnięciem (mimo ograniczeń dietetycznych oraz zwiększonej aktywności fizycznej)
  • senność pojawiająca się po posiłkach
  • ciągłe zmęczenie
  • napady „wilczego głodu”
  • apetyt na słodycze
  • wzmożoną potliwość

STAN PRZEDCUKRZYCOWY1,2

może oznaczać

nieprawidłową tolerancję glukozy
(jeżeli w 120 minucie, po wypiciu szklanki wody zawierającej rozpuszczone 75 g glukozy, stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej osiągnie wartość 140–199 mg/dl)

nieprawidłową glikemia na czczo
(stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej wynosi 100–125 mg/dl)

lub

SKUTECZNE
LECZENIE STANU PRZEDCUKRZYCOWEGO JEST
KLUCZOWE W ZAPOBIEGANIU ROZWOJOWI CUKRZYCY1,2

POLSKIE TOWARZYSTWO
DIABETOLOGICZNE
OSTRZEGA1,2:

LEKCEWAŻENIE PRZEZ PACJENTÓW
STANU PRZEDCUKRZYCOWEGO JEST
SPOWODOWANE BEZOBJAWOWOŚCIĄ
JEGO PRZEBIEGU, ORAZ NIEZNAJOMOŚCIĄ
ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z WYSTĘPOWANIEM
NIETOLERANCJI GLUKOZY

zinkorot lek na odporność
zinkorot lek na odporność

Mechanizm działania
Zinkorot3,4,10,11,12

Zinkorot wpływa regulacyjnie na syntezę insuliny we wszystkich jej etapach:

 • Synteza i magazynowanie proinsuliny
  Cynk bierze udział w syntezie proinsuliny (prohormon), z którego syntetyzowana jest insulina. Pojedyncze łańcuchy proinsuliny w obecności cynku łączą się tworząc heksamery w stosunku: sześć łańcuchów proinsuliny stabilizowanych przez dwie cząsteczki cynku, czyli powstaje heksamer. Tylko taka forma proinsuliny jest dalej przekształcana do aktywnej postaci insuliny.
 • Synteza Insuliny
  Z heksametrów proinsuliny odłączany jest peptyd C co powoduje przekształcenie proinsuliny do insuliny. Na tym etapie cynk nadal stabilizuje cząsteczki insuliny pozostające w postaci heksametrów. Stanowi to magazyn do wydzielania insuliny.
 • Wydzielanie insuliny
  Insulina w następnym etapie uzyskuje swoją aktywność poprzez rozpad heksamerów i tworzenie pojedynczych kryształów (monomerów). W takiej postaci jest wydzielana do krwi. Na tym etapie cynk Zinkorot nie dopuszcza do tworzenia polimerów, które uniemożliwiałyby prawidłowe działanie insuliny na poziomie komórki.

Heksamer – ważna rola w wytwarzaniu insuliny3

Cynk w połączeniu
z insuliną tworzy
kompleksy, zwane
HEKSAMERAMI,
składające się
z sześciu cząsteczek
insuliny i dwóch
jonów cynku

Udział Zinkorot w cyklu
metabolicznym glukozy3,4,12,13,14

Poziom glukozy we krwi jest kontrolowany przez dwa kluczowe hormony: insulinę i glukagon. Po spożyciu pokarmu poziom cukru we krwi wzrasta następuje hiperglikemia, co jest sygnałem dla komórek β (Beta) trzustki do wydzielania insuliny.

W efekcie jej działania następuje obniżenie poziomu glukozy we krwi. W przypadku dużego obniżenia cukru we krwi, czyli hipoglikemii, komórki α (Alfa) trzustki wydzielają glukagon – hormon, który podwyższa poziom glukozy we krwi. U zdrowego człowieka równowaga pomiędzy hormonami: insuliną i glukagonem sprawia, że poziom glukozy we krwi jest prawidłowy

Niedobór cynku

odporność15,16

Niedobór cynku wpływa na obniżenie
odporności przez co zwiększa podatność
organizmu na infekcje.

włosy17,18,19

Niedobór cynku może objawiać się
łamliwością włosów i zaburzeniami ich
wzrostu i słabą kondycją.

paznokcie20,21,22

Niedobór cynku w organizmie powoduje
łamliwość i choroby paznokci

Zobacz inne leki Woerwag Pharma

Lagosa 150mg chroni wątrobę blokując przenikanie substancji hepatotoksycznych do komórek oraz pobudza regenerację hepatocytów

Benfogamma to pierwszy lek w Polsce z witaminą B1 w formie rozpuszczalnej w tłuszczach dostępny bez recepty. Leczy i zapobiega skutkom niedoboru witaminy B1.

1 Nazwa produktu leczniczego: Zinkorot, 25 mg Zn2+, tabletki. Dawka i postać farmaceutyczna: 1 tabletka zawiera 25 mg cynku (Zn2+) w postaci cynku orotonianu dwuwodnego (Zinciorotas dihydricus). Wskazania do zastosowania: Leczenie niedoboru cynku, jeśli nie da się go wyrównać zwykłym odżywianiem. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Niemcy. Informacja Medyczna: Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa tel.: 22 8637281 fax: 22 8771370. Kategoria dostępności: lek wydawany bez recepty.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Referencje

  1. L. Czupryniak. Praktyczne możliwości zapobiegania cukrzycy u osób ze stanem przedcukrzycowym. Diabetologia Kliniczna 2014, tom 3, nr 6, 256–262.
  2. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2013. Diabet. Klin. 2014; 3 (supl. A)
  3. Chapter “zinc and diabetes” of the book “Zinc in human health” Rink et al. 2011.
  4. Beata Gapys, Anna Raszeja-Specht, Hanna Bielarczy „Rola cynku w procesach fizjologicznych i patologicznych organizmu. Diagn Lab 2014; 50 (1): 45-52.
  5. Xinhui Wang, Wenhui Wu, Wanru Zheng, Xuexian Fang, Liyun Chen, Lothar Rink, Junxia Min, and Fudi Wang Zinc supplementation improves glycemic control for diabetes prevention and management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Am J Clin Nutr 2019;110:76–90.
  6. El-Ashmony SMA,Morsi HK, Abdelhafez AM (2012) Effect of zinc supplementation on glycemic control, lipid profile, and renal functions in patients with type II diabetes: a single blinded, randomized, placebo-controlled, trial. J Biol Agric Health 2(6):33.
  7. Fukunaka, Y Fujitani.Role of Zinc Homeostasis in the Pathogenesis of Diabetes and Obesity. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 476.
  8. „Cukrzyca 2025. Strategia Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” http://cukrzyca2025.pl/, dostęp z dn. 26.08.2019
  9. Napiórkowska, E. Franek. Insulinooporność a stan przedcukrzycowy Borgis, Postępy Nauk Medycznych 2/2017, s. 84-88
  10. SmPC Zinkorot
  11. Adulcikas J, Sonda S, Norouzi S, Sohal SS, Myers S.Targeting the Zinc Transporter ZIP7 in the Treatment of Insulin Resistance and Type 2 Diabetes. Nutrients. 2019 Feb 15;11(2).
  12. Wang X1, Wu W1,2, Zheng W1, Fang X1, Chen L1, Rink L3, Min J1, Wang F1,2. Zinc supplementation improves glycemic control for diabetes prevention and management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2019 Jun 4. pii: nqz041. doi: 10.1093/ajcn/nqz041.
  13. R Jayawardena, P Ranasinghe, P Galappatthy, RLDK Malkanthi, GR Constantine and P Katulanda Effects of zinc supplementation on diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Diabetology & Metabolic Syndrome 2012, 4:13
  14. Egefjord L1, Petersen AB, Rungby J. Zinc, alpha cells and glucagon secretion. Curr Diabetes Rev. 2010 Jan;6(1):52-7
  15. Singh M, Das RR. Zinc for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD001364.
  16. Science M, Johnstone J, Roth DE, Guyatt G, Loeb M.Zinc for the treatment of the common cold: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ. 2012 Jul 10;184(10):E551-61.
  17. Gupta M, Mahajan VK, Mehta KS, Chauhan PS.Zinc therapy in dermatology: a review. Dermatol Res Pract. 2014;2014:709152. doi: 10.1155/2014/709152. Epub 2014 Jul 10
  18. Ogawa Y, Kinoshita M, Shimada S, Kawamura T.Zinc and Skin Disorders. Nutrients. 2018 Feb 11;10(2). pii: E199. doi: 10.3390/nu10020199.
  19. R. S. Berger, J. L. Fu, K. A. Smiles et al., “The effects of minoxidil, 1% pyrithione zinc and a combination of both on hair density: a randomized controlled trial,” British Journal of Dermatology, vol. 149, no. 2, pp. 354–362, 2003.
  20. Cashman MW1, Sloan SB. Nutrition and nail disease. Clin Dermatol. 2010 Jul-Aug;28(4):420-5.
  21. Scheinfeld N, Dahdah MJ, Scher R. Vitamins and minerals: Their role in nail health and disease. J Drugs Dermatol 2007;6:782-7.
  22. Solomons NW. On the assessment of zinc and copper nutriture in man. Am J Clin Nutr 1979;32:856-71.