Co to jest odporność i od czego zależy 1,2,3

 • Układ odpornościowy strzeże naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Chroni nas przed rozwojem chorób wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze takie jak: wirusy, bakterie, grzyby.
 • Odporność kształtuje się w naszym organizmie już w okresie płodowym jest to tzw. odporność nieswoista. Następnie pojawia się odporność swoista, która kształtuje się u dziecka w pierwszych latach życia wskutek kontaktu z antygenami drobnoustrojów znajdujących się w środowisku. Tworzymy ją przez całe nasze życie.
 • Najważniejszą rolę w układzie immunologicznym odgrywają komórki odpornościowe, które są produkowane przez narządy, takie jak: grasica, szpik kostny, śledziona, węzły chłonne i migdałki. Narządy te przekazują komórkom odpornościowym wiedzę na temat drobnoustrojów, z którymi muszą walczyć.
 • Do komórek odpornościowych należą limfocyty T oraz limfocyty B, które rozpoznają antygeny drobnoustrojów, lokalizują je i usuwają z organizmu.
 • Komórki odpornościowe żyją krótko, niektóre tylko 36 godzin, dlatego układ immunologiczny w ciągłym procesie odnowy potrzebuje naszego wsparcia.

Wpływ Zinkorot na układ
odpornościowy 1,2,3,4

Cynk jest pierwiastkiem odgrywającym znaczącą rolę w rozwoju
odporność i posiada dwa mechanizmy działania.

I Mechanizm

Pozytywny wpływ na komórki układu imunologicznego
(wzrost liczby limfocytów T)

Cynk aktywuje hormon wydzielany przez grasicę tzw. tymulinę która odpowiada za wzrost liczby oraz różnicowanie
się limfocytów T – komórek odpowiedzialnych za odporność.

II Mechanizm

Cynk przyłącza się do receptorów ICAM-1 w błonie śluzowej układu
oddechowego blokując możliwość przyłączenia się rhinovirusa

Cynk zapobiega przyłączaniu się cząsteczek wirusów do komórek śluzówki układu oddechowego poprzez receptory ICAM-1- znajdujące się na śluzówce.
Ze względu na to, że jony cynku „pasują” do receptorów ICAM-1 to z łatwością się do nich przyłączają blokując miejsce wirusom. Taka blokada uniemożliwia wnikanie wirusa do wnętrza komórki układu oddechowego i rozwój infekcji.

Jak poprawić swoją odporność 5,6,7

odporność aktywność

Aktywność fizyczna

Nie zaniedbujmy aktywności fizycznej.
Powinniśmy uprawiać sport dostosowany do
naszych możliwości co najmniej 3 razy
w tygodniu po pół godziny.

odporność dieta

Dieta

Stosujmy dietę bogatą w witaminy i mikro-
elementy, które wpływają na kształtowanie
się oraz funkcjonowanie układu
immunologicznego.

odporność kondycja psychiczna

Kondycja psychiczna

Dbajmy o kondycję psychiczną. Stres zaburza
funkcjonowanie naszego organizmu i obniża
odporność.

odporność hartowanie organizmu

Hartowanie organizmu

Nie przegrzewaj organizmu. Przyzwyczajajmy
go do funkcjonowania w niskich temperatu-
rach ponieważ w procesie hartowania
organizmu podnosimy odporność.

odporność cynk

Cynk

Wiosną i jesienią, kiedy wzrasta liczba infekcji
wspierajmy nasz organizm uzupełniając
mikroelementy zwłaszcza te, które biorą
udział w kształtowaniu się odporności.

Kto jest najbardziej
narażony na infekcje 5,6,7

Osoby palące papierosy.
Składniki dymu tytoniowego powodują
paraliż rzęsek nabłonka oddechowego co
uniemożliwia oczyszczanie dróg
oddechowych

Osoby prowadzące nieregularny tryb
życia, poddawane stresom, napięciom
emocjonalnym.
Przemęczenie, stres,
brak snu to czynniki wpływające
na obniżenie odporności

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe
osłabiające kondycję organizmu jak
cukrzyca, anemia i inne.

Osoby stosujące niewłaściwa dietę w
tym restrykcyjne diety odchudzające

Pacjenci z ograniczeniami żywienio-
wymi po zabiegach chirurgicznych 

Osoby starsze. Z upływem wieku wyda-
jność układu odpornościowego maleje.
Osoby starsze są często obciążone
współistniejącymi chorobami, nie stosują
właściwej diety nie są aktywni fizycznie

Referencje

 1. S.G.Novick, J.C. Godfrey, R.L.Pollack, H.R.Wilder Zinc-induced Suppression of Inflammation in the Respiratory Tract, Caused by Infection With Human Rhinovirus and Other Irritants Med Hypotheses, 49 (4), 347-57 Oct 1997
 2. Klaus-Helge Ibs and Lothar Rink. Immunity Enhanced by Trace Elements. 0022-3166/2003 American Society for Nutritional Sciences
 3. D.Hulisz. Efficacy of Zinc Against Common Cold Viruses: An Overview. J Am Pharm Assoc(2003) 44 (5), 594-603 Sep-Oct 2004
 4. Michelle Science MD, Jennie Johnstone MD, Daniel E. Roth MD PhD, Gordon Guyatt MD MSc, Mark Loeb MD MSc. Zinc for the treatment of the common cold: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ, July 10, 2012, 184(10)
 5. I.Mońka, D. Wiechuła Znaczenie cynku dla organizmu ludzkiego w aspekcie suplementacji tego pierwiastka.Ann. Acad. Med. Siles. (online) 2017; 71: 314–325
 6. Michał Zimecki, Jolanta Artym Wpływ stresu psychicznego na odpowiedź immunologiczną Postepy Hig Med Dosw (online), 2004, 58: 166-175
 7. Monika Krzysik, Jadwiga Biernat, Halina Grajeta Wpływ wybranych składników odżywczych pożywienia na funkcjonowanie układu odpornościowego Cz. II. Immunomodulacyjne działanie witamin i pierwiastków śladowych na organizm człowieka. Adv Clin Exp Med 2007, 16, 1, 123–133

1 Nazwa produktu leczniczego: Zinkorot, 25 mg Zn2+, tabletki. Dawka i postać farmaceutyczna: 1 tabletka zawiera 25 mg cynku (Zn2+) w postaci cynku orotonianu dwuwodnego (Zinciorotas dihydricus). Wskazania do zastosowania: Leczenie niedoboru cynku, jeśli nie da się go wyrównać zwykłym odżywianiem. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str.7; 71034 Böblingen Niemcy. Informacja Medyczna: Woerwag Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa tel.: 22 8637281 fax: 22 8771370. Kategoria dostępności: lek wydawany bez recepty.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.